Arti Hana Peng Hana Inong adalah

Hana Peng Hana Inong

An Acehnese phrase that translates to "No money, No Women"

Father: Son, why don't you get a wife? Son: Hana Peng Hana Inong!

Ditulis oleh @rxnnet 06-09-2020

Kembali ke beranda.